Kategorie: Anatomie

Cutaway (výřez) - k čemu je to dobré?

V těle řady kytar najdeme výřez, jehož smyslem je usnadnit přístup do vyšších poloh (nad 12., resp. 14. pražec). Je téměř pravidlem, že cutaway mívají elektroakustiky, zatímco čisté akustiky (tj. bez ozvučení) ho mívají mnohem méně často. Vyskytuje se ve dvou provedeních - oblý, tzv. benátský výřez (venetian cutaway) a ostrý, tzv. florentinský výřez (florentine, příp. fiorentine cutaway).

Venetian cutaway

Benátský výřez (venetian cutaway)

Florentine cutaway

Florentinský výřez (florentine cutaway)

U některých kytar najdeme i poloviční výřez (half cutaway nebo semi-cutaway), který nezasahuje do vrchní a spodní desky stejnou měrou - je šikmý, vrchní desky chybí větší kus, "záda" jsou zasažena méně nebo vůbec.

Semi-cutaway

Oblý semi-cutaway
 

Avalon Semi-cutaway

Semi-cutaway (kytara Avalon L320DBC)

Výřez vždy představuje určitou komplikaci při výrobě kytary, proto např. kytara stejného typu s výřezem bývá dražší, než bez něj.

Názory na to, jaký (a jestli vůbec) význam takový výřez má, se různí. Můžete narazit na plamenné diskuse, kde bývá většina argumentů pravdivých, i když diametrálně odlišných. Kytary s výřezem vyhledávají zejména kytaristé, kteří preferují vzhled nástroje, třeba i na úkor zvuku. Zkušení hráči naopak velmi věcně hodnotí, kolik toho odehrají v nejvyšších polohách a jaký skutečný význam pro ně výřez může mít. Předpokládejme, že jen takový věcný (až analytický) přístup vede k nějakému smysluplnému závěru a naopak vášnivé debaty na téma, jestli cutaway vadí či nevadí k ničemu nevedou. S jakými falešnými závěry se setkáváme?

Cutaway silně vadí, neboť chybí poměrně velká část přední desky, resp. objemu korpusu. Výřez má vliv jak na akustický výkon nástroje, tak na barvu zvuku.

  • je třeba si uvědomit, že vnímání hlasitosti je logaritmická záležitost. Abychom např. vnímali hlasitost jako dvojnásobnou, musel by být akustický výkon desetinásobný. Podobně, abychom slyšeli zvuk s poloviční hlasitostí, musel by akustický výkon poklesnout na desetinu. Aby posluchač prokazatelně vnímal hlasitost jako "o něco tišší", musel by akustický výkon poklesnout o 6 dB. Práh vnímatelnosti, tj. pokles hlasitosti posluchač vnímá po předchozím upozornění (tj. upozornění, že nyní může, ale nemusí dojít ke snížení hlasitosti) a zmýlí se v polovině svých hodnocení, je pokles akustického výkonu o 3 dB.

    Zkusme nyní použít selský rozum - myslíte, že výřez může způsobit pokles akustického výkonu na 1/10 (tj. pokles hlasitosti na 1/2)? Asi sotva, že... Plocha přední desky se zmenší cca o 10%, není tedy pravděpodobnější, že pokles hlasitosti nepřesáhne práh vnímatelnosti?

  • barva zvuku se změní - obavy z toho, že cutaway "ukradne" výšky pravděpodobně pramení z tohoto obrázku:

    Interference

    Zde jednu kmitnu při 1174 Hz výřez skutečně zasáhne, je však otázkou, jak bude vnímán pokles hlasitosti na tomto kmitočtu. Podíl této "zasažené" kmitny bude sice měřitelný, avšak dostatečně malý na to, aby byl pod prahem vnímatelnosti.

Cutaway nevadí, většina zvuku se stejně tvoří v "bachratější" části korpusu.

  • tohle tvrzení je pravdivé pouze z části. Ve skutečnosti jsou místa vzniku zvuku (považujme za ně kmitny mechanického vlnění přední desky) kmitočtově závislá, každý tón tedy vzniká jinde. Více informací najdete ve studii [1], zde také najdete poměrně podrobný rozbor vlivu výřezu v závislosti na jednotlivých kmitočtech. Je zřejmé, že cutaway způsobuje poměrně značnou nesymetrii v rozložení kmiten a uzlů mechanického vlnění desek.

543,8 Hz

Nesymetrie v rozložení kmiten a uzlů mechanického vlnění zadní desky na kmitočtu 543,8 Hz

1062 Hz

Nesymetrie v rozložení kmiten a uzlů mechanického vlnění přední desky na kmitočtu 1062 Hz

Otázkou však zůstává, jak se tyto poměry projeví ve skutečnosti - je to jen měřitelné, nebo to i uslyšíme?

Cutaway rozhodně vliv na vlastnosti kytary má a potvrzuje to např. studie Stephena Proberta z University of Washington [1]. Otázkou opět je, jestli tento vliv bude slyšitelný. Pohybujeme-li se v oblasti měřitelnosti, je na místě konstatování, že srovnání je v reálném světě prakticky nemožné, i kdyby byly k dispozici dvě zcela shodné kytary a jedna měla výřez, zatímco druhá nikoli, budou rozdíly měřitelné, ale s velkou pravděpodobností je neuslyšíme. Jenže právě výraz "dvě zcela shodné kytary" je nesmysl sám o sobě, aspoň pokud je řeč o kytarách z přírodních materiálů. Spokojme se tedy se závěrem, že vliv výřezu je sice měřitelný, ale prakticky je zanedbatelný.

Větší smysl, než nějaké pseudovědecké úvahy, bude určitě mít rozvaha, jestli cutaway opravdu využijeme pro náš styl hry. Ve většině případů cutaway význam nemá, ale když potřebujeme např. napodobit zvuk harfy a proto si nasadíme kapodastr hodně vysoko, určitě ho uvítáme.

 

Literatura:

[1] Stephen M. Probert: Design, Manufacture and Analysis of a Carbon Fiber Epoxy Composite Acoustic Guitar, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Mechanical Engineering, University of Washington 2007 (stáhnout zde).


Vydáno: 9.5.2013 16:41 | 
Přečteno: 67226x | 
Autor: Martin
 | Hodnocení:

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.