Zdroj: http://kytara.net/index.php?a=udrzba/jak-na-zajistovaci-kolicky-v-kobylce  •  Vydáno: 18.11.2011 3:35  •  Autor: Martin

Jak na zajišťovací kolíčky v kobylce?

Struna je v kobylce zajištěna kolíčkem, který je třeba při její výměně vytáhnout. Nejdřív povolíme strunu a pokusíme se vytáhnout kolíček tak, že poblíž kobylky táhneme za strunu. Když se nám to nepodaří, zkusíme kolíček uchopit prsty a vytáhnout.

...nejdřív se pokusíme vytáhnout strunu...

Pokud to nejde, zkusíme navíjecí kličku. Většina z nich má v nástavci pro tento účel vybrání. Nasadíme nástavec kličky pod hlavu kolíčku a zkusíme mírným tahem kolíček vytáhnout. Pokud neuspějeme s mírným tahem, nezkoušejme to silou. Tyhle plastové kličky fakt nic nevydrží.

... pak zkusíme kličku ...

Jestli jsme při poslední výměně strun zamáčkli kolíček tak, že struna šla mimo drážku, může nastat problém. Pokusme se strčit ruku dovnitř kytary a kolíček vytlačit zespoda. Pokud kolíček drží opravdu "na fest", můžeme si pomoci mincí, kterou držíme mezi kolíčkem a prstem tak, abychom si prst nepropíchli. Tohle mi zatím fungovalo vždycky.

...pak to zkusíme zevnitř kytary...

Ještě je jeden způsob, který je poněkud brutální a proto bych ho nijak zvlášť nedoporučoval. Vezmeme stranové štípačky a jejich pomocí uchopíme kolíček pod hlavou. Musíme být velmi opatrní, abychom kolíček neuštípli.

...takhle raději ne...

Pokusíme se kolíček vytáhnout směrem vzhůru, nějaké "rumplování" do stran samozřejmě nemá smysl a jen tím riskujeme zničení kolíčku či poškození kobylky.

... kolíček vždy vytahujeme směrem vzhůru...

Pokud neuspějeme, podložíme štípačky kouskem dřívka, kolíček uchopíme pod hlavou a kleště použijeme jako páku.

...takhle raději už vůbec ne...

Správně vytažený kolíček nesmí být viditelně poškozený.

... kolíček nesmí být poškozený.

Pokud jsme absolvovali takové pracné vytahování kolíčku, jistě si dáme pro příště pozor, při výměně strunu uložíme přesně do drážky a kolíček před zamáčknutím pootočíme tak, aby drážka byla ve směru tahu struny. Musíme-li kolíček zamačkávat silou, je vždy vhodné vzít jemný smirkový papír a kolíček ztenčit tak, aby šel zamáčknout jen s minimální silou. U své kytary mám kolíčky velmi volné a vůbec to nevadí, zakončení struny totiž svým tahem kolíček naklání tak, že se tahem zapře a drží naprosto dokonale, jakmile strunu povolím, kolíček je tak volný, že když kytaru otočím zády vzhůru, vypadne.